De ouderdieren worden geselecteerd op gezondheid, karakter en uiterlijk. Garantie kunnen wij op een levend dier niet geven, maar we kunnen wel proberen zoveel mogelijke risico’s uit te sluiten. Alle gezondheidsuitslagen kunt u per hond bij haar/zijn profiel lezen.

Heeft u interesse in een puppy, neem dan contact met mij op. Ik stuur u dan de vragenlijst toe. Plaatsing op de puppywachtlijst betekent nog niet dat u een pup toegewezen krijgt.
Als u een plaatsing op de puppylijst wilt, vraag ik een aanbetaling van 50 euro. Dit bedrag wordt verrekend met de aankoopprijs. Als u geen pup toegewezen krijgt, krijgt u natuurlijk uw geld terug.
Ik zal u via de mail op de hoogte houden van al het nieuws omtrent dekking, dracht en geboorte.

Alle puppy's krijgen op leeftijd van 6 weken een gedragstest, waarna ze aan de meest geschikte baasjes worden toegewezen. Natuurlijk houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Daarna kunt u beslissen of u akkoord gaat met de door u toegewezen pup. Zo ja, dan betaalt u een aanbetaling van 300 euro.

Als de puppy’s 8 weken oud zijn mag u, mits u in Nederland woont, uw pup ophalen (voor het buitenland gelden andere regels). Bij de 8 weken hebben ze hun 6 weken enting gehad, zijn ze ontwormd met de 2, 4, 6 en weken en zijn ze gechipt. Ook krijgen ze een registratie/afstammingsbewijs van de NTC (Nederandse Tamaskan Club). Puppy’s die naar het buitenland gaan (dus ook België en Duitsland) moeten verplicht met de 12 weken hun rabiës krijgen en daarna nog 3 weken bij de fokker blijven. Zij mogen dus pas met 15 weken worden opgehaald. De extra kosten (zoals socialisatie, voer, ontworming, de 9 weken enting, de 12 weken cocktail en rabiës-enting) tussen de 8-15 weken zullen worden doorberekend aan de nieuwe eigenaar.